งานวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้ RASITA MODEL

ตอบกลับโพส
webboard_admin
Administrator
โพสต์: 13
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ เม.ย. 20, 2020 12:51 pm

งานวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้ RASITA MODEL

โพสต์ โดย webboard_admin » ศุกร์ เม.ย. 02, 2021 11:15 am

ด้วย นางสาวรศิตา รัตนโชติมาศ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดสนามช้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ได้จัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยได้ทำงานวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้ RASITA MODEL โรงเรียนวัดสนามช้าง (ประดิษฐ์ราษฎร์รังสรรค์) จังหวัดฉะเชิงเทรา และรายงานการประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดสนามช้าง (ประดิษฐ์ราษฎร์รังสรรค์) จังหวัดฉะเชิงเทรา บัดนี้ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารการศึกษา ฉะนั้นจึงขออนุญาตเผยแพร่ผลงานการวิจัย ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้
แนบไฟล์
บทคัดย่ออังกฤษ.pdf
(61.08 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 29 ครั้ง
บทคัดย่อผอ.เดียร์.pdf
(80.55 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 32 ครั้ง
_Abstract.pdf
(48.16 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 35 ครั้ง

ตอบกลับโพส