ค้นพบ 128 ผลลัพธ์

โดย ross
อังคาร พ.ย. 02, 2021 3:50 pm
บอร์ด: ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั่วไป
หัวข้อ: ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์ "SCIENCE @ HOME" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ตอบกลับ: 0
แสดง: 537

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์ "SCIENCE @ HOME" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์ "SCIENCE @ HOME" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายละเอียดดังแนบ
โดย ross
อังคาร ต.ค. 26, 2021 10:53 am
บอร์ด: ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั่วไป
หัวข้อ: ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่รายงานการวิจัย
ตอบกลับ: 0
แสดง: 531

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่รายงานการวิจัย

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่รายงานการวิจัย รายละเอียดดังแนบ
โดย ross
พฤหัสฯ. ต.ค. 07, 2021 9:27 am
บอร์ด: ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั่วไป
หัวข้อ: ประชาสัมพันธ์โครงการ Good Food Festival ตอน "เทศกาลถือศีลกินเจ"
ตอบกลับ: 0
แสดง: 556

ประชาสัมพันธ์โครงการ Good Food Festival ตอน "เทศกาลถือศีลกินเจ"

ประชาสัมพันธ์โครงการ Good Food Festival ตอน "เทศกาลถือศีลกินเจ" รายละเอียดดังแนบ
โดย ross
พฤหัสฯ. ก.ย. 30, 2021 8:42 am
บอร์ด: ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั่วไป
หัวข้อ: ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน
ตอบกลับ: 0
แสดง: 562

ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน

ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน รายละเอียดดังแนบ
โดย ross
อังคาร ก.ย. 28, 2021 2:32 pm
บอร์ด: ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั่วไป
หัวข้อ: ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อสร้างสรรค์ รณรงค์ป้องกันยาเสพติดของเยาวขนในสถานศึกษาจังหวัดนครราขสีมาผ่านแอปพลิเคชั่น TikTok
ตอบกลับ: 0
แสดง: 611

ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อสร้างสรรค์ รณรงค์ป้องกันยาเสพติดของเยาวขนในสถานศึกษาจังหวัดนครราขสีมาผ่านแอปพลิเคชั่น TikTok

ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อสร้างสรรค์ รณรงค์ป้องกันยาเสพติดของเยาวขนในสถานศึกษาจังหวัดนครราขสีมาผ่านแอปพลิเคชั่น TikTok ประจำปี 2564 รายละเอียดดังแนบ
โดย ross
พฤหัสฯ. ก.ย. 23, 2021 2:39 pm
บอร์ด: ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั่วไป
หัวข้อ: ประชาสัมพันธ์รณรงค์ "สร้างวิถีครู" ด้วยงานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่
ตอบกลับ: 0
แสดง: 605

ประชาสัมพันธ์รณรงค์ "สร้างวิถีครู" ด้วยงานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่

ประชาสัมพันธ์รณรงค์ "สร้างวิถีครู" ด้วยงานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ รายละเอียดดังแนบ
โดย ross
พฤหัสฯ. ก.ย. 23, 2021 10:20 am
บอร์ด: ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั่วไป
หัวข้อ: ประชาสัมพันธ์รับสมัครการประกวดร้องเพลงพร้อมจัดทำมิวสิกวิดีโอ "เพลงครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา"
ตอบกลับ: 0
แสดง: 610

ประชาสัมพันธ์รับสมัครการประกวดร้องเพลงพร้อมจัดทำมิวสิกวิดีโอ "เพลงครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา"

ประชาสัมพันธ์รับสมัครการประกวดร้องเพลงพร้อมจัดทำมิวสิกวิดีโอ "เพลงครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา" รายละเอียดดังแนบ
โดย ross
พุธ ก.ย. 15, 2021 10:07 am
บอร์ด: ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั่วไป
หัวข้อ: ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นปีที่ 6
ตอบกลับ: 0
แสดง: 595

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นปีที่ 6

สพฐ. ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นปีที่ 6 รายละเอียดดังแนบ
โดย ross
จันทร์ ก.ย. 13, 2021 8:23 am
บอร์ด: ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั่วไป
หัวข้อ: ประชาสัมพันธ์รับสมัครการประกวดร้องเพลงพร้อมจัดทำมิวสิกวิดีโอ "เพลงครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา"
ตอบกลับ: 0
แสดง: 447

ประชาสัมพันธ์รับสมัครการประกวดร้องเพลงพร้อมจัดทำมิวสิกวิดีโอ "เพลงครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา"

ประชาสัมพันธ์รับสมัครการประกวดร้องเพลงพร้อมจัดทำมิวสิกวิดีโอ "เพลงครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา" รายละเอียดดังแนบ
โดย ross
พฤหัสฯ. ก.ย. 09, 2021 11:15 am
บอร์ด: ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั่วไป
หัวข้อ: การอภิปรายการรับฟังความคิดเห็นแนวทางความร่วมมือผ่านการสร้างความเป็นหุ้นส่วนกับภาคส่วนต่าง ๆ
ตอบกลับ: 0
แสดง: 448

การอภิปรายการรับฟังความคิดเห็นแนวทางความร่วมมือผ่านการสร้างความเป็นหุ้นส่วนกับภาคส่วนต่าง ๆ

การอภิปรายการรับฟังความคิดเห็นแนวทางความร่วมมือผ่านการสร้างความเป็นหุ้นส่วนกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อทบทวนรองรับบทบาทภารกิจประเด็น "การสนับสนุนทรัพยากร เพื่อการศึกษา ชุดข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สาขาการศึกษาเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและบริการประชาชน" รายละเอียดดังแนบ