QR Code

ข่าวเด่นประประจำสัปดาห์

วันจันทร์ที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓    ดร.ปราโมทย์  แสนกล้า  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑    เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและครู ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานครบูรพา    ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์    สพป.นครราชสีมา เขต ๑

 

 

วันพุธที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓    นายวัชระ  ขันธสมบัติ  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  พร้อมด้วย   รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรสำนักงานฯ  ร่วมประชุม “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.” 
ครั้งที่
 ๔๔/๒๕๖๓      ณ  ห้องประชุมดาวเรือง    สพป.นครราชสีมา เขต ๑

วันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  เวลา ๙.๐๐ น.  ดร.ปราโมทย์  แสนกล้า ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    เป็นประธานการประชุมและบรรยายพิเศษ “การขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ”
ณ  ห้องประชุม  SK  Learning  Center   โรงเรียนสุขานารี   สพป.นครราชสีมา เขต ๑

วันพฤหัสบดีที่  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  เวลา  ๙.๓๙  น.   ณ  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑      นายไพศาล  วุทฒิลานนท์   รองศึกษาธิการภาค ๑๓   รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๓ เป็นประธานพิธีต้อนรับ  นายพิชิต สอนคำแก้ว  นางนัยนา  ตันเจริญ  และ ดร.ปณดา  โภชน์สาลี  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   โดยมี  นายวัชระ  ขันธสมบัติ  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  พร้อมด้วย  ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ร่วมให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง

 

วันจันทร์ที่  ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  เวลา  ๑๓.๓๐  น.   ดร.ปณดา  โภชน์สาลี   รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑     เป็นประธานการประชุมบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ    และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ  
เพื่อ
ปรึกษาหารือข้อราชการ     ณ ห้องประชุมมะลิวัลย์  สพป.นครราชสีมา เขต ๑

 

 

วันจันทร์ที่  ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓   ดร.ปราโมทย์  แสนกล้า  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๔   เดินทางมารับตำแหน่ง    ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   โดยมี นายปฐมฤกษ์  มณีเนตร อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ    คณะผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครูและแขกผู้มีเกียรติร่วมให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่น     ณ  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

วันศุกร์ที่ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  นายสนิท  แย้มเกษร  รองเลขาธิการ  กพฐ.  เป็นประธานพิธีรับมอบอาคารโรงอาหารอายิโนะโมะโต๊ะ  หลังที่  ๑๑๘   ภายใต้โครงการ  “อายิโนะโมะโต๊ะ  โภฃนาการเพื่อเด็กไทย  ก้าวไกลสร้างชาติ”
โดยมี  ดร.ปราโมทย์  แสนกล้า  ผอ.
สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  กล่าวรับมอบและขอบคุณฯ    ณ  โรงเรียนบ้านโตนด   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑ 

 

วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  ณ  สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ดร.ปราโมทย์  แสนกล้า  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๔  เดินทางมารับตำแหน่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   และกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสำนักงาน เพื่อความเป็นสิริมงคล     โดยมี  นายวัชระ ขันธสมบัติ  รอง ผอ.สพนครราชสีมา  เขต ๑   คณะผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรของสำนักงาน ฯ     ร่วมให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่น

ที่ตั้ง 636 หมู่ 5 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา 30000 โทร 044220978 อีเมล์ koratone@obecmail.org

Copyright © 2021 koratedu.info. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.

Home k1  |  Contact k2  |   Support k3   |   TOS k4

สพป.นครราชสีมา เขต1  email : admin@korat1.go.th