QR Code

ข่าวเด่นประประจำสัปดาห์

วันจันทร์ที่  ๙  กันยายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๓๐  น.  บุคลากร  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ  สวดมนต์ไหว้พระ  กล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  และแจ้งข้อราชการ
ณ 
สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

วันเสาร์ที่ ๗ กันยายน  ๒๕๖๒  ณ  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑ 
เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการติดตั้ง  ซ่อมบำรุงระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
DLTV
และ  นางปาณิสรา  สุทนต์  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้าร่วมอบรม 

 

วันพุธที่    กันยายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐  น.    นายสมุทร  สันติธรรมพงศ์  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานการประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  ๖๙  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและการบริหารระบบข้อมูลโปรแกรมจัดการแข่งขัน  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

วันเสาร์ที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๒    ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   ตรวจราชการและมอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ    โดยมี นางปิยะฉัตร  อินสว่าง  รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา     นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา  คณะผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครูและนักเรียน  ร่วมเข้ารับฟังและให้การต้อนรับ      ณ  ค่ายลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา  (อ่างห้วยยาง)

วันเสาร์ที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๒   ณ  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   นางปาณิสรา  สุทนต์  รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการติดตั้ง  ซ่อมบำรุงระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  DLTV  สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก  รุ่นที่  ๑

วันศุกร์ที่  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๖๒  นางปาณิสรา  สุทนต์  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   เป็นประธานพิธีเปิด
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบ
Offline  ตามกระบวนการคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษา  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 สืบเนื่องจาก  สพฐ.  ได้จัดทำและพัฒนาโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ Application อ่านข้อมูลที่ปรากฏหน้าบัตรประจำตัวประชาชน ลงในแบบฟอร์มคำขอรับบริการต่าง ๆ ของสถานศึกษา ตามกระบวนงานคู่มือบริการประชาชนระดับสถานศึกษา  จำนวน  8  แบบฟอร์ม  พัฒนาเป็นโปรแกรมในระบบ Offline  เตรียมพร้อมสำหรับให้บริการในปีการศึกษา 2562   สพป.นครราชสีมา  เขต 1  ได้จัดอบรม  แบ่งออกเป็น  2  รุ่น  คือ  อำเภอเมืองนครราชสีมา  ซึ่งจัดอบรมในภาคเช้าวันนี้  จำนวน  77  โรงเรียน  และภาคบ่าย เป็นโรงเรียนในอำเภอโนนสูง  จำนวน  66  โรงเรียน

                   วัตถุประสงค์การจัดประชุมฯ ในครั้งนี้  เพื่อสร้างความเข้าใจ ในการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline  ให้กับทุกโรงเรียนในสังกัด  สามารถนำไปใช้ในการให้บริการงานของโรงเรียน  และถือเป็นแนวปฏิบัติเดียวกันทั้งหมด  ในการใช้แบบฟอร์มคำขอรับบริการต่างๆ ในสถานศึกษาโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และยกเลิกการขอสำเนาเอกสารประกอบการให้บริการเบื้องต้น เช่น สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   ถือเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้ง  30,240  โรงเรียน ในสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ

 

วันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม  ๒๕๖๒  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครูและบุคลากรสำนักงานฯ  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง    ณ  สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

 

วันจันทร์ที่  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครูและบุคลากรสำนักงานฯ  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง    ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ตั้ง 636 หมู่ 5 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา 30000 โทร 044220978 อีเมล์ koratone@obecmail.org

Copyright © 2021 koratedu.info. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.

Home k1  |  Contact k2  |   Support k3   |   TOS k4

สพป.นครราชสีมา เขต1  email : admin@korat1.go.th