QR Code

ข่าวเด่นประประจำสัปดาห์

วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓    ดร.ปราโมทย์  แสนกล้า  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ร่วมแสดงความยินดีกับ   นายเผด็จศึก  โชติกลาง  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ย้ายไปดำรงตำแหน่ง  ผอ.สพป.กาญจนบุรี  เขต ๓  โดยมี  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  เป็นประธานฯ    ณ  โรงแรมรายาแกรนด์  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๐๐ น.  นายวัชระ  ขันธสมบัติ   รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม  และบุคลากรสำนักงานฯ   ร่วมประชุม “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.”    ครั้งที่  ๔๑/๒๕๖๓      ณ  ห้องประชุมดาวเรือง   สพป.นครราชสีมา เขต ๑

วันอังคารที่  ๒๒  กันยายน  ๒๕๖๓    นายศักดิ์สิทธิ์   สกุลลิขเรศสีมา   รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา    เป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยมี  นาย
พิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นตัวแทนกล่าวปัจฉิมบท และมีผู้เกษียณอายุราชการ  จำนวน ๒๐๕  คน     ณ  ห้องประชุม Korat  Hall ๑   ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา

วันจันทร์ที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๖๓   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ครั้งที่  ๓/๒๕๖๓    ณ  โรงแรมโกลเด้นแลนด์  รีสอร์ท  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

 

วันอาทิตย์ที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๖๓   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
หน่วยพัฒนา  
สพป.นครราชสีมา  เขต ๑     โดยมีผู้ผ่านการประเมินการพัฒนา  จำนวน  ๑๖๔  คน   ณ  ห้องประชุม  SK  Learning  Center  โรงเรียนสุขานารี  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

 

วันศุกร์ที่  ๔  กันยายน  ๒๕๖๓   เวลา  ๑๐.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑    เป็นประธานพิธีเปิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา   โดยมีผู้เข้ารับการพัฒนา  จำนวน  ๑๖๔  คน   หน่วยพัฒนา  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑    
ณ  ห้องประชุม  SK  Learning  Center    โรงเรียนสุขานารี    สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

วันพุธที่    สิงหาคม  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๓๐  น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานพิธีมอบรางวัลยกระดับขยับสี 
O-NET   NT 
เป็นเลิศ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  โดย สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  มีผลการทดสอบ  O-NET  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  เป็นลำดับที่ ๔ ของประเทศ  ผลการทดสอบ  NT  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓  ลำดับที่  ๙ ของประเทศ   และในวันนี้ มีผู้เข้ารับมอบรางวัล   จำนวน  ๗๗๐  คน
ณ  ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล  ๒๑  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

 

วันอังคารที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๖.๐๐  น.  นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานฯ  ผู้อำนวยการโรงเรียน  และคณะครูโรงเรียนในสังกัด    ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๓     ณ  บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ตั้ง 636 หมู่ 5 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา 30000 โทร 044220978 อีเมล์ koratone@obecmail.org

Copyright © 2021 koratedu.info. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.

Home k1  |  Contact k2  |   Support k3   |   TOS k4

สพป.นครราชสีมา เขต1  email : admin@korat1.go.th