วันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔  ดร.ปราโมทย์ แสนกล้า ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ เป็นประธานการจัดงานวันครู ๒๕๖๔ "ครูวิถึใหม่ ใส่ใจดิจิทัล สร้างสรรค์คุณธรรม ประจำชาติ " ณ โรงเรียนสุขานารี สพป.นครราชสีมา เขต ๑