วันพฤหัสบดีที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๗.๐๐  น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานฯ  ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร (ข้าวสาร อาหารแห้ง)  เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 
๕ 
ธันวาคม  ๒๕๖๒   ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี  อำเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา