วันพุธที่    ธันวาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๙.๐๐ น. นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ประธานกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๓    เป็นประธานดำเนินการประชุมจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่  (MOU)  ระหว่าง  เลขาธิการ  กพฐ.  และผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  รอง ผอ.สพท.  /ศึกษานิเทศก์    ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑