วันพุธที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๗.๓๐  น.  นายอภิลักษณ์  เวรสันเทียะ  และนายธีรวุฒิ  เจริญรัมย์ 
รอง ผอ.
สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร  สพป.นครราชสีมา เขต ๑ 
ร่วมประชุม “พุธเช้า  ข่าว
สพฐ.”   ตรงถึงครู  รู้ถึงนักเรียนและประชาชน  ครั้งที่  ๔๕/๒๕๖๒   
ณ  ห้องประชุมดาวเรือง   
สพป.นครราชสีมา เขต ๑