วันอังคารที่  ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๖๒    เวลา  ๐๙.๐๙  น.    นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ 
พร้อมด้วย  รอง ผอ.
สพป.นครราชสีมา เขต ๑  และบุคลากรสำนักงาน  ร่วมพิธีบวงสรวงท้าวสุรนารีประจำสำนักงาน  และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสำนักงาน  เพื่อความเป็นสิริมงคล  และ “องค์กรแห่งความสุข”