QR Code

ข่าวเด่นประประจำสัปดาห์

วันพุธที่    กันยายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐  น.    นายสมุทร  สันติธรรมพงศ์  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานการประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  ๖๙  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและการบริหารระบบข้อมูลโปรแกรมจัดการแข่งขัน  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

ที่ตั้ง 636 หมู่ 5 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา 30000 โทร 044220978 อีเมล์ koratone@obecmail.org

Copyright © 2021 koratedu.info. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.

Home k1  |  Contact k2  |   Support k3   |   TOS k4

สพป.นครราชสีมา เขต1  email : admin@korat1.go.th