Archived Articles

อบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ดูแลระบบเครือข่ายเพื่อการศึกษาของโรงเรียน” รุ่นที่ ๓

วันเสาร์ที่  ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  นางปาณิสรา   สุทนต์  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ดูแลระบบเครือข่ายเพื่อการศึกษาของโรงเรียน”  รุ่นที่ ๓  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาจอหอพนมวันท์, ทะเลบัว, บูรพาสรรค์, ปรางค์ทอง และเมือง ก.ท.ม.    ณ  ห้องประชุศูนย์การเรียนรู้    สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ดูแลระบบเครือข่ายเพื่อการศึกษาของโรงเรียน” รุ่นที่ ๒

วันอาทิตย์ที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  นางปาณิสรา   สุทนต์  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ดูแลระบบเครือข่ายเพื่อการศึกษาของโรงเรียน”  รุ่นที่  ๒    ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาปราสาทข้าวเพชร,  พรหมสร  และมะค่าพลสงคราม   ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์    สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ดูแลระบบเครือข่ายเพื่อการศึกษาของโรงเรียน” รุ่นที่ ๑

วันเสาร์ที่  ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  นางปาณิสรา   สุทนต์  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ดูแลระบบเครือข่ายเพื่อการศึกษาของโรงเรียน”  รุ่นที่  ๑  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์     สพป.นครราชสีมา  เขต

กลุ่ม ICT ร่วมกับผู้บริหารสำนักงาน “องค์กรแห่่งความสุข” สพป.นครราชสีมา เขต ๑

“องค์กรแห่งความสุข”    นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานการประชุมสัมมนาตามโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารการศึกษา  เพื่อให้การทำงานเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   และผู้อำนวยการกลุ่มเข้าร่วมประชุมสัมมนา   ระหว่างวันที่  ๓-๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๑     ณ  ศูนย์ควบคุมและรายงานเขาเขียว    จังหวัดนครนายก


Subcategories