Archived Articles

สพป.นครราชสีมา เขต 1 ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV

วันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑
เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  รูปแบบ
NEW DLTV 
ณ  โรงแรมเมืองทองธานี รี
สอร์ท   อำเภอโนนสูง   จังหวัดนครราชสีมา