ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV

วันอาทิตย์ที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๑  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  รูปแบบ NEW  DLTV   ณ  โรงแรมเดอะพาลาสโซ  กรุงเทพมหานคร