Archived Articles

อบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ดูแลระบบเครือข่ายเพื่อการศึกษาของโรงเรียน” รุ่นที่ ๔

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น.  นางปาณิสรา  สุทนต์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ดูแลระบบเครือข่ายเพื่อการศึกษาของโรงเรียน”  รุ่นที่ ๔  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองสุรนารายณ์,  สีมา,  เมืองทักษิณ,  สุรนารีและอนุบาลมุขมนตรี   ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้    สพป.นครราชสีมา  เขต ๑