Archived Articles

อบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ดูแลระบบเครือข่ายเพื่อการศึกษาของโรงเรียน” รุ่นที่ ๓

วันเสาร์ที่  ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  นางปาณิสรา   สุทนต์  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ดูแลระบบเครือข่ายเพื่อการศึกษาของโรงเรียน”  รุ่นที่ ๓  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาจอหอพนมวันท์, ทะเลบัว, บูรพาสรรค์, ปรางค์ทอง และเมือง ก.ท.ม.    ณ  ห้องประชุศูนย์การเรียนรู้    สพป.นครราชสีมา  เขต ๑