Archived Articles

อบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ดูแลระบบเครือข่ายเพื่อการศึกษาของโรงเรียน” รุ่นที่ ๒

วันอาทิตย์ที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  นางปาณิสรา   สุทนต์  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ดูแลระบบเครือข่ายเพื่อการศึกษาของโรงเรียน”  รุ่นที่  ๒    ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาปราสาทข้าวเพชร,  พรหมสร  และมะค่าพลสงคราม   ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์    สพป.นครราชสีมา  เขต ๑