Archived Articles

สพป.นครราชสีมา เขต 1 ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV

วันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑
เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  รูปแบบ
NEW DLTV 
ณ  โรงแรมเมืองทองธานี รี
สอร์ท   อำเภอโนนสูง   จังหวัดนครราชสีมา

ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV

วันอาทิตย์ที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๑  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  รูปแบบ NEW  DLTV   ณ  โรงแรมเดอะพาลาสโซ  กรุงเทพมหานคร

 

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรซ่อมบำรุง อุปกรณ์ ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

วันเสาร์ที่  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  นางปาณิสรา   สุทนต์  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรซ่อมบำรุง อุปกรณ์ ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม      ณ  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

อบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ดูแลระบบเครือข่ายเพื่อการศึกษาของโรงเรียน” รุ่นที่ ๔

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น.  นางปาณิสรา  สุทนต์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ดูแลระบบเครือข่ายเพื่อการศึกษาของโรงเรียน”  รุ่นที่ ๔  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองสุรนารายณ์,  สีมา,  เมืองทักษิณ,  สุรนารีและอนุบาลมุขมนตรี   ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้    สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

Subcategories