คู่มือฯ บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.นครราชสีมา เขต 1
Post Reply
g9
Posts: 46
Joined: Tue Mar 20, 2018 7:10 am

คู่มือฯ บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย

Post by g9 » Mon May 07, 2018 2:25 pm

คู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย (ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2560)
Attachments
คู่มือและแนวปฏิบัติการจัดการศึกษาที่ไม่.pdf
(1.27 MiB) Downloaded 74 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest