ประชาสัมพันธ์เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.นครราชสีมา เขต 1
Post Reply
g9
Posts: 46
Joined: Tue Mar 20, 2018 7:10 am

ประชาสัมพันธ์เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน

Post by g9 » Mon Mar 26, 2018 11:33 am

สพฐ. แจ้งประชาสัมพันธ์เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา ดังแนบ
Attachments
791.pdf
(121.07 KiB) Downloaded 38 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest