แจ้งเชิญกรรมการสนามสอบประชุม

Post Reply
c761
Posts: 24
Joined: Tue Mar 27, 2018 8:44 am

แจ้งเชิญกรรมการสนามสอบประชุม

Post by c761 » Thu Jan 30, 2020 4:45 pm

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัดศูนย์สอบนครราชสีมา เขต ๑
ศูนย์สอบนครราชสีมาเขต ๑ ขอให้ท่านแจ้งและอนุญาตคณะกรรมการตามคำสั่งที่แก้ไขแล้ว ไปประชุมในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดังไฟล์ที่แนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
นางนิตยา กนิษฐ์ โทร ๐๙๘ ๘๔๔๔๔๑๖
Attachments
คำสั่งเยี่ยมสนาม,ตัวแทนศูนย์สอบ 2562.doc
(756.5 KiB) Downloaded 16 times
แจ้งเชิญกรรมการประชุม.doc
(159 KiB) Downloaded 21 times
คำสั่งเยี่ยมสนาม,ตัวแทนศูนย์สอบ 2562.doc
(756.5 KiB) Downloaded 13 times
แนบท้ายคำสั่งกรรมการO-NET ม.3 ปี 62.xlsx
(16.43 KiB) Downloaded 19 times
คำสั่งสนามสอบ ม.3_62.docx
(187.66 KiB) Downloaded 12 times
แนบท้ายคำสั่งกรรมการO-NETป.6 ปี 62.xlsx
(45.11 KiB) Downloaded 32 times
คำสั่งสนามสอบ ป.6._62.doc
(688 KiB) Downloaded 29 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests