เอกสารโรงเรียนและสนามสอบ O-NET ปี 2562

Post Reply
c761
Posts: 24
Joined: Tue Mar 27, 2018 8:44 am

เอกสารโรงเรียนและสนามสอบ O-NET ปี 2562

Post by c761 » Tue Jan 28, 2020 2:14 pm

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดศูนย์สอบนครราชสีมา เขต 1
ศูนย์สอบนครราชสีมา เขต 1 ขอแจ้งเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารประกอบการจัดสอบ O-NET ของสนามสอบและของโรงเรียนทุกโรงเรียนที่พานักเรียนเดินทางไปสอบในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 จึงขอให้ผู้เกี่ยวข้องได้เตรียมการต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ


กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
(ศน.นิตยา กนิษฐ์ 089 8444416
Attachments
O-NET สนามสอบ2562.doc
(397.5 KiB) Downloaded 37 times
_ใบสำคัญค่าตอบแทนกรรมการสนามสอบ.doc
(58 KiB) Downloaded 66 times
O-NET โรงเรียน2562.doc
(489 KiB) Downloaded 60 times
แจ้งทุกโรงเรียนการสอบ O-NET62 - เอกสารวันสอบ.doc
(159 KiB) Downloaded 59 times
สทศ5-6.pdf
(143.87 KiB) Downloaded 40 times
แจ้งขอเข้าสอบกรณีพิเศษ.doc
(161 KiB) Downloaded 36 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest