ประชาสัมพันธ์เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนกิจกรรม PLC

บริการถามตอบข้อมูลบุุคคลทั่วไป และเปิดเผยข้อมูลแบบสาธารณะ ข้อใช้บริการ ถาม-ตอบ แสดงตัวตน ด้วยการแจ้งอีเมล์หรือ โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
Post Reply
g1
Posts: 24
Joined: Tue Mar 20, 2018 7:19 am

ประชาสัมพันธ์เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนกิจกรรม PLC

Post by g1 » Mon Jan 27, 2020 1:31 pm

ด้วย สำนักงานเลขาธิการคุุรุสภา ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ รายละเอียดดังแนบ
Attachments
170.pdf
(710.77 KiB) Downloaded 6 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests