ประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

บริการถามตอบข้อมูลบุุคคลทั่วไป และเปิดเผยข้อมูลแบบสาธารณะ ข้อใช้บริการ ถาม-ตอบ แสดงตัวตน ด้วยการแจ้งอีเมล์หรือ โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
Post Reply
g6
Posts: 37
Joined: Tue Mar 20, 2018 7:08 am

ประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Post by g6 » Tue Jan 21, 2020 10:36 am

ด้วยจังหวัดนครราชสีมา สมัครการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน รายละเอียดหลักเกณฑ์การสมัครสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซด์ www.culture.go.th ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest