สลิปเงินเดือน ธค.62 บุคลากร สพป.นม.1

Post Reply
g2
Posts: 87
Joined: Tue Mar 20, 2018 7:06 am

สลิปเงินเดือน ธค.62 บุคลากร สพป.นม.1

Post by g2 » Sat Dec 21, 2019 4:06 pm

เรียน บุคลากร สพป.นม.1 ทุกท่าน
จัดพิมพ์สลิปเงินเดือน ธค.62 ได้แล้วค่ะ ธค.62 เบิกเงินเดือนอัคราใหม่พร้อมเงินเดือนตกเบิก ตค.-พย.62

สินีนาถ คำแก้ว
Attachments
1.สพท ธค.62.mdb
(1.25 MiB) Downloaded 223 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests