ขยายระยะเวลาโครงการ "บรีส เปิดประสบการณ์ เรียนรู้ เล่นเลอะ นอกห้องเรียน" ปี 2

บริการถามตอบข้อมูลบุุคคลทั่วไป และเปิดเผยข้อมูลแบบสาธารณะ ข้อใช้บริการ ถาม-ตอบ แสดงตัวตน ด้วยการแจ้งอีเมล์หรือ โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
Post Reply
g6
Posts: 36
Joined: Tue Mar 20, 2018 7:08 am

ขยายระยะเวลาโครงการ "บรีส เปิดประสบการณ์ เรียนรู้ เล่นเลอะ นอกห้องเรียน" ปี 2

Post by g6 » Tue Nov 19, 2019 1:42 pm

ด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์บรีส ได้ขยายเวลาการเปิดรับสมัคร เพื่อเปิดโอกาสให้โรงเรียนทั่วประเทศได้เข้าร่วมกิจกรรม
"บรีสเปิดประสบการณ์เรียนรู้เล่นเลอะนอกห้องเรียน" จากวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สอบถามรายละเอียดได้ที่นางสาวอริสรา ทักษวาจา โทร. 061-403-0700 และนางสาวจิตริณี แก้วจินดา โทร. 065-516-2967

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest