เชิญเข้าร่วมโครงการวันรวมพลังเด็กดี V-Star เยาวชนดีศรีโคราชมุ่งพัฒนาชาติด้วยศีลธรรม ครั้งที่ 3

บริการถามตอบข้อมูลบุุคคลทั่วไป และเปิดเผยข้อมูลแบบสาธารณะ ข้อใช้บริการ ถาม-ตอบ แสดงตัวตน ด้วยการแจ้งอีเมล์หรือ โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
Post Reply
g6
Posts: 36
Joined: Tue Mar 20, 2018 7:08 am

เชิญเข้าร่วมโครงการวันรวมพลังเด็กดี V-Star เยาวชนดีศรีโคราชมุ่งพัฒนาชาติด้วยศีลธรรม ครั้งที่ 3

Post by g6 » Tue Nov 19, 2019 1:34 pm

ด้วยคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการวันรวมพลังเด็กดี V-Star เยาวชนดีศรีโคราชมุ่งพัฒนาชาติด้วยศีลธรรม
ในวันที่19 ธันวาคม 2562 ณ เทอร์มินอลฮอลล์ ชั้น 4 สอบถามรายละเอียดได้ที่คุณวรวดี เอื้อมเก็บ โทร.083-125-7456
คุณเสาวนีย์ อึ้งวงษ์ โทร. 065-553-9409

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest