ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2562

บริการถามตอบข้อมูลบุุคคลทั่วไป และเปิดเผยข้อมูลแบบสาธารณะ ข้อใช้บริการ ถาม-ตอบ แสดงตัวตน ด้วยการแจ้งอีเมล์หรือ โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
Post Reply
g2
Posts: 87
Joined: Tue Mar 20, 2018 7:06 am

ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2562

Post by g2 » Mon Nov 11, 2019 10:20 am

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.นครราชสีมา เขต 1
ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2562 มาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน
044- 220935
Attachments
IMAGE.pdf
งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2562
(146 KiB) Downloaded 7 times
Image111119031445.pdf
หนังสือนำส่ง
(49.26 KiB) Downloaded 7 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests