สลิปเงินเดือน กย.62 รร. อ.โนนสูงแก้ไข

Post Reply
g2
Posts: 77
Joined: Tue Mar 20, 2018 7:06 am

สลิปเงินเดือน กย.62 รร. อ.โนนสูงแก้ไข

Post by g2 » Sat Sep 21, 2019 12:17 pm

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง
สพป.นม. เขต 1 ได้จัดทำสลิปเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด ประจำเดือน กย.62 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ดาวน์โหลดรายงานรับ-จ่ายเงินเดือน และสลิปเงินเดือน เก็บไว้เป็นหลักฐานตรวจสอบต่อไป
เงินเดือนออกวันที่ 25 กย. 2562 (สำหรับเดือน กย.62 ไม่มีการโอนเงินค่าเช่าอินเตอร์เน็ตที่ส่งเบิกมาแล้วทั้งหมด โดยจะโอนประมาณต้นเดือน ตค.62 )

สินีนาถ คำแก้ว 087-2594441
Attachments
3.โนนสูง กย.62.mdb
(1012 KiB) Downloaded 226 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests