ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการ "บรีส เปิดประสบการณ์ เรียนรู้ เล่นเลอะ นอกห้องเรียน" ปี 2

บริการถามตอบข้อมูลบุุคคลทั่วไป และเปิดเผยข้อมูลแบบสาธารณะ ข้อใช้บริการ ถาม-ตอบ แสดงตัวตน ด้วยการแจ้งอีเมล์หรือ โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
Post Reply
g6
Posts: 35
Joined: Tue Mar 20, 2018 7:08 am

ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการ "บรีส เปิดประสบการณ์ เรียนรู้ เล่นเลอะ นอกห้องเรียน" ปี 2

Post by g6 » Fri Sep 06, 2019 4:32 pm

ด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์บรีส ฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรในโรงเรียนจัดส่งวิดีโอหรือรูปถ่าย รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Attachments
ปชส..pdf
(207 KiB) Downloaded 16 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests