สลิปเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ สค.62 อ.โนนสูงแก้ไข

Post Reply
g2
Posts: 84
Joined: Tue Mar 20, 2018 7:06 am

สลิปเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ สค.62 อ.โนนสูงแก้ไข

Post by g2 » Sun Aug 25, 2019 2:16 pm

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง
สพป.นม. เขต 1 ได้จัดทำสลิปเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด ประจำเดือน สค.62 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ดาวน์โหลดรายงานรับ-จ่ายเงินเดือน และสลิปเงินเดือน เก็บไว้เป็นหลักฐานตรวจสอบต่อไป
เงินเดือนออกวันที่ 27 สค. 2562 (สำหรับเดือน สค.62 มีโอนเงินค่าเช่าอินเตอร์เน็ตให้กับ รร.ที่ส่งหลักฐานเบิกก่อนวันที่ 23 สค. 62ที่งบประมาณคงเหลือ )

สินีนาถ คำแก้ว 087-2594441
Attachments
3.โนนสูง สค.62.mdb
(2.09 MiB) Downloaded 294 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests