สลิปเงินเดือนบุคลากร สพป.นม.1 สค.62

Post Reply
g2
Posts: 84
Joined: Tue Mar 20, 2018 7:06 am

สลิปเงินเดือนบุคลากร สพป.นม.1 สค.62

Post by g2 » Sun Aug 25, 2019 2:11 pm

เรียนบุคลากร สพป.นม.1 ทุกท่าน

จัดพิมพ์สลิปเงินเดือน สค.62 ได้แล้วค่
Attachments
1.สพท.สค.62.mdb
(2.46 MiB) Downloaded 164 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest