ประชาสัมพันธ์การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2563

บริการถามตอบข้อมูลบุุคคลทั่วไป และเปิดเผยข้อมูลแบบสาธารณะ ข้อใช้บริการ ถาม-ตอบ แสดงตัวตน ด้วยการแจ้งอีเมล์หรือ โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
Post Reply
ross29
Posts: 6
Joined: Wed Mar 29, 2017 1:34 pm

ประชาสัมพันธ์การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2563

Post by ross29 » Wed Aug 07, 2019 9:40 am

ด้วย สพฐ. ขอเชิญชวนบุคคลที่มีผลงานโดดเด่นสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินสาขาต่าง ๆ รายละเอียดดังแนบ
Attachments
4856.pdf
(1.91 MiB) Downloaded 10 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests