ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

บริการถามตอบข้อมูลบุุคคลทั่วไป และเปิดเผยข้อมูลแบบสาธารณะ ข้อใช้บริการ ถาม-ตอบ แสดงตัวตน ด้วยการแจ้งอีเมล์หรือ โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
Post Reply
g6
Posts: 35
Joined: Tue Mar 20, 2018 7:08 am

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

Post by g6 » Fri Jul 26, 2019 1:38 pm

ด้วยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาประจำปี 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน 2562 แลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2562
โทร.0-4468-1946 เว็บไซต์ http://www.pccbr.ac.th

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests