ขอเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

Post Reply
g2
Posts: 77
Joined: Tue Mar 20, 2018 7:06 am

ขอเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

Post by g2 » Thu Jul 11, 2019 2:33 pm

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.นครราชสีมา เขต 1 ขอเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี , แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 044 - 220935
Attachments
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน.pdf
(1.75 MiB) Downloaded 20 times
รายงานผลการจัดซิ้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี.pdf
(9.31 MiB) Downloaded 15 times
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT).pdf
(13.25 MiB) Downloaded 14 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests