การยกเลิกสำเนาเอกสารทางราชการ (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาตัวประชาชน) ตามข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการฯ

บริการถามตอบข้อมูลบุุคคลทั่วไป และเปิดเผยข้อมูลแบบสาธารณะ ข้อใช้บริการ ถาม-ตอบ แสดงตัวตน ด้วยการแจ้งอีเมล์หรือ โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
Post Reply
g9
Posts: 74
Joined: Tue Mar 20, 2018 7:10 am

การยกเลิกสำเนาเอกสารทางราชการ (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาตัวประชาชน) ตามข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการฯ

Post by g9 » Fri May 24, 2019 8:01 am

การยกเลิกสำเนาเอกสารทางราชการ (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาตัวประชาชน) ตามข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการฯ รายละเอียดดังแนบ
Attachments
1590_1.pdf
(456.52 KiB) Downloaded 22 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests