การยกเลิกสำเนาเอกสารทางราชการ (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาตัวประชาชน) ตามข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.นครราชสีมา เขต 1
Post Reply
g9
Posts: 66
Joined: Tue Mar 20, 2018 7:10 am

การยกเลิกสำเนาเอกสารทางราชการ (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาตัวประชาชน) ตามข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการฯ

Post by g9 » Fri May 24, 2019 8:01 am

การยกเลิกสำเนาเอกสารทางราชการ (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาตัวประชาชน) ตามข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการฯ รายละเอียดดังแนบ
Attachments
1590_1.pdf
(456.52 KiB) Downloaded 8 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest