ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและทัำษะชีวิตของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.นครราชสีมา เขต 1
Post Reply
g6
Posts: 25
Joined: Tue Mar 20, 2018 7:08 am

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและทัำษะชีวิตของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562

Post by g6 » Fri May 17, 2019 2:34 pm

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราขชสีมา ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและทักษะชีวิตของผู้เรียน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 -
วันที่ 31 มีนาคม 2563 รายละเอียดตาม http://gg.ff/dnuk1

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest