สลิปเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ เมย.62 อ.เมือง

Post Reply
g2
Posts: 56
Joined: Tue Mar 20, 2018 7:06 am

สลิปเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ เมย.62 อ.เมือง

Post by g2 » Mon Apr 22, 2019 3:07 pm

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง
สพป.นม. เขต 1 ได้จัดทำสลิปเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด ประจำเดือน เมย.62 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ดาวน์โหลดรายงานรับ-จ่ายเงินเดือน และสลิปเงินเดือน เก็บไว้เป็นหลักฐานตรวจสอบต่อไป
เงินเดือนออกวันที่ 25 เมย. 2562 (สำหรับเดือน เมย.62 เบิกเงินเดือนและค่าจ้างอัตราเดิม และ ในเดือนนี้จะมีโอนเงินค่าเช่าอินเตอร์เน็ตให้กับ รร.ที่ส่งหลักฐานเบิกก่อนวันที่ 17 ของเดือน )

สินีนาถ คำแก้ว 087-2594441
Attachments
2.เมือง เมย.62.mdb
(1.53 MiB) Downloaded 484 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests