โครงการเยาวชนดนตรีไทย ครั้งที่ 2 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

บริการถามตอบข้อมูลบุุคคลทั่วไป และเปิดเผยข้อมูลแบบสาธารณะ ข้อใช้บริการ ถาม-ตอบ แสดงตัวตน ด้วยการแจ้งอีเมล์หรือ โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
Post Reply
g6
Posts: 31
Joined: Tue Mar 20, 2018 7:08 am

โครงการเยาวชนดนตรีไทย ครั้งที่ 2 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Post by g6 » Fri Apr 05, 2019 11:46 am

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
ด้วยสพฐ.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-มัธยามศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรม
รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Attachments
เยาวชนดนตรีไทย.pdf
(908.44 KiB) Downloaded 30 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest