โครงการเยาวชนดนตรีไทย ครั้งที่ 2 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.นครราชสีมา เขต 1
Post Reply
g6
Posts: 26
Joined: Tue Mar 20, 2018 7:08 am

โครงการเยาวชนดนตรีไทย ครั้งที่ 2 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Post by g6 » Fri Apr 05, 2019 11:46 am

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
ด้วยสพฐ.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-มัธยามศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรม
รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Attachments
เยาวชนดนตรีไทย.pdf
(908.44 KiB) Downloaded 16 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests