ผลการสอบ O-NET ชั้น ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2561

Post Reply
c761
Posts: 19
Joined: Tue Mar 27, 2018 8:44 am

ผลการสอบ O-NET ชั้น ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2561

Post by c761 » Sun Mar 31, 2019 10:35 pm

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ได้วิเคราะห์ผลการสอบเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ (แก้ไขไฟล์จัดสีแล้วนะคะ)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป


กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
ศน.นิตยา กนิษฐ์ 089 8444416
Attachments
ผลO-NET,P6, M3 ปี 2560-61 จัดสี.xls
(131.5 KiB) Downloaded 401 times
วิเคราะห์ผลสอบ-ม.3_61 (30 มี.ค.62).xls
(198 KiB) Downloaded 267 times
ผลสอบ-ป.6_61 (28 มีค.62).xls
(480.5 KiB) Downloaded 532 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests