สลิปเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ มีค.62 อ.เมืองแก้ไข

Post Reply
g2
Posts: 77
Joined: Tue Mar 20, 2018 7:06 am

สลิปเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ มีค.62 อ.เมืองแก้ไข

Post by g2 » Fri Mar 22, 2019 3:13 pm

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง
สพป.นม. เขต 1 ได้จัดทำสลิปเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด ประจำเดือน มีค.62 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ดาวน์โหลดรายงานรับ-จ่ายเงินเดือน และสลิปเงินเดือน เก็บไว้เป็นหลักฐานตรวจสอบต่อไป
เงินเดือนออกวันที่ 26 มีค. 2562 (สำหรับเดือน มีค.62 มีรายการหักหนี้เงินกู้ กยศ.จ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง หากท่านใดที่ชำระหนี้ปิดบัญชี กยศ.แล้ว ให้แจ้ง กยศ.โดยตรง และนำหลักฐานแจ้งเขตพื้นที่ ภายในวันที่ 1 เมย.62 ในเดือนนี้จะมีโอนเงินค่าเช่าอินเตอร์เน็ตให้กับ รร.ที่ส่งหลักฐานเบิกก่อนวันที่ 19 ของเดือน )

สินีนาถ คำแก้ว 087-2594441
Attachments
2.เมือง มีค.62.mdb
(2.8 MiB) Downloaded 396 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests