รายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 จาก ระบบ GFMIS

บริการถามตอบข้อมูลบุุคคลทั่วไป และเปิดเผยข้อมูลแบบสาธารณะ ข้อใช้บริการ ถาม-ตอบ แสดงตัวตน ด้วยการแจ้งอีเมล์หรือ โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
Post Reply
g2
Posts: 65
Joined: Tue Mar 20, 2018 7:06 am

รายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 จาก ระบบ GFMIS

Post by g2 » Tue Mar 05, 2019 10:30 am

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.นครราชสีมา เขต 1 ขอเผยแพร่งบทดลอง
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 มาเพ่ื่อทราบโดยทั่วกัน 044- 220935
Attachments
img330.pdf
หนังสือนำส่ง
(199.75 KiB) Downloaded 23 times
img329.pdf
งบทดลอง กุมภาพันธ์ 2562
(51.96 KiB) Downloaded 21 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests