สลิปเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ กพ.62 อ.โนนสูงแก้ไข

Post Reply
g2
Posts: 56
Joined: Tue Mar 20, 2018 7:06 am

สลิปเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ กพ.62 อ.โนนสูงแก้ไข

Post by g2 » Tue Feb 19, 2019 4:35 pm

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง
สพป.นม. เขต 1 ได้จัดทำสลิปเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด ประจำเดือน กพ.62 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ดาวน์โหลดรายงานรับ-จ่ายเงินเดือน และสลิปเงินเดือน เก็บไว้เป็นหลักฐานตรวจสอบต่อไป
เงินเดือนออกวันที่ 25 กพ. 2562 (สำหรับเดือน กพ.62 มีรายการหักหนี้เงินกู้ กยศ.จ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง หากท่านใดที่ชำระหนี้ปิดบัญชี กยศ.แล้ว ให้แจ้ง กยศ.โดยตรง และนำหลักฐานแจ้งเขตพื้นที่ ภายในวันที่ 1 มีค.62 ในเดือนนี้จะมีโอนเงินค่าเช่าอินเตอร์เน็ตให้กับ รร.ที่ส่งหลักฐานเบิกก่อนวันที่ 15 ของเดือน และเบิกเงินค่าเช่าบ้านอัตราใหม่)

สินีนาถ คำแก้ว 087-2594441
Attachments
3.โนนสูง กพ.62.mdb
(812 KiB) Downloaded 235 times
Last edited by g2 on Fri Feb 22, 2019 11:48 am, edited 1 time in total.

g2
Posts: 56
Joined: Tue Mar 20, 2018 7:06 am

Re: สลิปเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ กพ.62 อ.โนนสูงแก้ไข

Post by g2 » Fri Feb 22, 2019 11:47 am

g2 wrote:
Tue Feb 19, 2019 4:35 pm
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง
สพป.นม. เขต 1 ได้จัดทำสลิปเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด ประจำเดือน กพ.62 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ดาวน์โหลดรายงานรับ-จ่ายเงินเดือน และสลิปเงินเดือน เก็บไว้เป็นหลักฐานตรวจสอบต่อไป
เงินเดือนออกวันที่ 25 กพ. 2562 (สำหรับเดือน กพ.62 มีรายการหักหนี้เงินกู้ กยศ.จ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง หากท่านใดที่ชำระหนี้ปิดบัญชี กยศ.แล้ว ให้แจ้ง กยศ.โดยตรง และนำหลักฐานแจ้งเขตพื้นที่ ภายในวันที่ 1 มีค.62 ในเดือนนี้จะมีโอนเงินค่าเช่าอินเตอร์เน็ตให้กับ รร.ที่ส่งหลักฐานเบิกก่อนวันที่ 15 ของเดือน และเบิกเงินค่าเช่าบ้านอัตราใหม่)

สินีนาถ คำแก้ว 087-2594441
Attachments
3.โนนสูง กพ.62.mdb
(812 KiB) Downloaded 45 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests