หนังสือรับรองภาษีปี 2561 (ลูกจ้างประจำ)

Post Reply
g2
Posts: 56
Joined: Tue Mar 20, 2018 7:06 am

หนังสือรับรองภาษีปี 2561 (ลูกจ้างประจำ)

Post by g2 » Wed Feb 13, 2019 9:21 pm

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง

จัดพิิมพ์หนังสือรับรองภาษีปี 2561 ของลูกจ้างประจำในสังกัดฯ ตามไฟล์แนบนี้ค่ะ

สินีนาถ คำแก้ว 0872594441
Attachments
รับรองภาษีปี 61 ลูกจ้างประจำ.pdf
(772.54 KiB) Downloaded 171 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests