โรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรร)

Post Reply
m100
Posts: 21
Joined: Thu Nov 08, 2018 4:02 pm

โรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรร)

Post by m100 » Tue Dec 18, 2018 3:13 pm

โรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรร) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ณ โรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรร)
ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดดังนี้
Attachments
ปร456.pdf
(2.09 MiB) Downloaded 36 times
ประกาศประกวดราคาโรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรร).pdf
(277.55 KiB) Downloaded 52 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests