โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) ประกาศงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

Post Reply
m100
Posts: 21
Joined: Thu Nov 08, 2018 4:02 pm

โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) ประกาศงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

Post by m100 » Thu Nov 22, 2018 4:20 pm

โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) ประกาศงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
Attachments
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองหว้า.pdf
(88 KiB) Downloaded 56 times
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.pdf
(147.44 KiB) Downloaded 51 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests