โรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน

Post Reply
m100
Posts: 21
Joined: Thu Nov 08, 2018 4:02 pm

โรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน

Post by m100 » Thu Nov 22, 2018 3:30 pm

โรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน

รายละเอียดดังเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
Attachments
ประกาศเรื่องเผยแพร่02.pdf
(253.42 KiB) Downloaded 36 times
ประกาศเรื่องประกวดราคา01.pdf
(3.27 MiB) Downloaded 35 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests