สลิปเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ พย.61 อ.โนนสูง

Post Reply
g2
Posts: 56
Joined: Tue Mar 20, 2018 7:06 am

สลิปเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ พย.61 อ.โนนสูง

Post by g2 » Wed Nov 21, 2018 3:36 pm

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง
สพป.นม. เขต 1 ได้จัดทำสลิปเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด ประจำเดือน พย.61 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ดาวน์โหลดรายงานรับ-จ่ายเงินเดือน และสลิปเงินเดือน เก็บไว้เป็นหลักฐานตรวจสอบต่อไป
เงินเดือนออกวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561(สำหรับเดือน พย.61 เบิกเงินเดือนและค่าจ้างอัตราใหม่ พร้อมเงินเดือนตกเบิก ตค.61 และเบิกเงินค่าเช่าบ้าน)

สินีนาถ คำแก้ว 087-2594441
Attachments
3.โนนสูง พย.61.mdb
(820 KiB) Downloaded 237 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: Bing [Bot] and 0 guests