ประกาศ โรงเรียนบ้านส้มมิตรภาพที่ ๙๓ งานปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

Post Reply
m100
Posts: 21
Joined: Thu Nov 08, 2018 4:02 pm

ประกาศ โรงเรียนบ้านส้มมิตรภาพที่ ๙๓ งานปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

Post by m100 » Wed Nov 21, 2018 1:07 pm

งานปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ
สร้างที่ ปรับปรุงซ่อมแซม โรงเรียนบ้านส้มมิตรภาพที่ ๙๓ ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
Attachments
ปร4 ,ปร5 ,ปร6.pdf
(169.4 KiB) Downloaded 54 times
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.pdf
(445.23 KiB) Downloaded 46 times
ประกาศโรงเรียนบ้านส้มมิตรภาพที่๙๓.pdf
(363.2 KiB) Downloaded 50 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests