สลิปเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ตค.61 อ.เมือง

Post Reply
g2
Posts: 63
Joined: Tue Mar 20, 2018 7:06 am

สลิปเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ตค.61 อ.เมือง

Post by g2 » Mon Oct 22, 2018 3:43 pm

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง
สพป.นม. เขต 1 ได้จัดทำสลิปเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด ประจำเดือน ตค.61 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ดาวน์โหลดรายงานรับ-จ่ายเงินเดือน และสลิปเงินเดือน เก็บไว้เป็นหลักฐานตรวจสอบต่อไป
เงินเดือนออกวันที่ 26 ตุลาคม 2561(สำหรับเดือน ตค.61 เบิกเงินเดือนและค่าจ้างอัตราเดิม และค่าเช่าบ้านยังไม่ออกเนื่องรอเงินงบประมาณ)

สินีนาถ คำแก้ว 087-2594441
Attachments
2.เมือง ตค.61.mdb
(2.79 MiB) Downloaded 719 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests